KeDo Gemeente Oosterhout


Binnen de gemeente Oosterhout wordt KeDo door verschillende ketenpartners binnen de welzijns- en veiligheidssector gebruikt. Voor deze regio is een specifieke KeDo omgeving ontwikkeld. Bepaalde dossiers worden door de verschillende organisaties gezamenlijk beheerd en daarnaast heeft iedere organisatie weer toegang tot eigen specifieke dossiers en dossieronderdelen.

De Gemeente Oosterhout is de eerste organisatie die binnen deze omgeving is gaan werken. Vanuit deze organisatie wordt registratie van het jongerenwek COJOR uitgevoerd. Vervolgens is deze KeDo omgeving uitgebreid in opdracht van het CJG Oosterhout. Het CJG legt hierin gezinsdossiers vast, met daarin ruimte voor verslaglegging, plan van aanpak en evaluatie.

Sinds oktober 2012 is aan deze omgeving ook de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Oosterhout als ketenpartner toegevoegd. De aangesloten horeca ondernermingen in Oosterhout registreren in KeDo personen en situaties die voor overlast zorgen.