Specifieke KeDo oplossingen

KeDo Gezin in Beeld   |   KeDo Openbare Orde & Veiligheid   |   KeDo Sociaal Domein   |   KeDo Evenementen   |   KeDo Jongerenwerk

 

KeDo Gezin in Beeld

Samenwerken binnen CJG's is nog nooit
zo makkelijk geweest
 

Gezin in Beeld is ontwikkeld voor Centra Jeugd en Gezin. Hierbij registreren alleen de partners die geautoriseerd zijn in het programma. Misschien wilt u graag een integraal registratie- en monitorprogramma. Hierbij hebben alle ketenpartners, zoals veiligheidshuizen, OGGZ vangnet en jongerenwerk toegang tot het programma. Gezin in Beeld is dan eenvoudig uit te breiden.

 
Gezin in Beeld is een compleet registratie- en monitorprogramma voor Centra Jeugd en Gezin (CJG). Met dit op KeDo gebaseerd systeem heeft u zicht op alle activiteiten en dienstverlening binnen het CJG. Bovendien helpt het u in de uitvoering van uw werkzaamheden. U hoeft bijvoorbeeld geen losse bestanden meer bij te houden. Uw dossiers zijn direct op orde. Daardoor heeft u altijd de meest actuele informatie over een gezin paraat. In Gezin in Beeld zijn bijna alle autorisaties mogelijk. Hierdoor krijgt elke samenwerkingspartner toegang tot alleen die informatie waar hij/zij mee werkt. Niets meer en niets minder.
 
Gezin in Beeld is een webbased programma, zodat u overal waar internet beschikbaar is toegang tot het systeem heeft. We hebben het systeem opgebouwd uit verschillende onderdelen. Gezin in Beeld ondersteunt zowel de loketfunctie, multidisciplinair overleg, als coördinatietaken. U registreert eenvoudig vragen zonder persoonsgegevens te noteren. Ook volgt u kinderen en hun gezinnen in dossiers. U kunt diverse activiteiten binnen het CJG vast leggen. Met de handige agenda- en afstemmingsfunctie plant u bovendien werkafspraken in en kunt u roosters maken en inzien. Uniek aan het programma is dat alle gegevens aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo is er per kind en per gezin één dossier en dus één plan. Uiteraard alleen als u dat wilt, want ook anonieme vragen en (groeps)activiteiten van het CJG worden bijgehouden. Uw managementinformatie over het CJG leest u op een eenvoudige manier uit.
 

KeDo Gezin in Beeld bevat onderstaande basismodules die naar wens uitgebreid kunnen worden:

Loket, Dossiers, CJG Coördinatie, Personen, Partners, Activiteiten, Chronologisch logboek, Vergadermodule, Plan van Aanpak, Analyses, Evaluatie, werkaantekeningen

Elk van deze modules is naar wens verder op maat aanpasbaar.