Specifieke KeDo oplossingen

KeDo Gezin in Beeld   |   KeDo Openbare Orde & Veiligheid   |   KeDo Sociaal Domein   |   KeDo Evenementen   |   KeDo Jongerenwerk

 

KeDo Supporters in Beeld

Supporters in Beeld is een KeDo uitgave ter ondersteuning handhaving wet WBVEO.
 
Met de MBVEO hebben de burgemeester en de officier van justitie extra bevoegdheden gekregen om in te grijpen bij voetbalvandalisme en ernstige overlast. Een eerste evaluatie van toepassing in de praktijk van deze wet door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Ministerie van Justitie) toont aan dat een van de knelpunten een goede dossieropbouw is en de benodigde uitwisseling tussen betrokken ketenpartijen beperkt is.
 
KeDo Supporters in Beeld kent onder meer de volgende modules: Supporters, Groepen, Wedstrijden, Stewards, Stadionverboden, Acties, Contacten, Wet- en regelgeving, Vergaderingen, Activiteiten, Logboek