JWA Gemeente Rotterdam


JWA Rotterdam wordt onder meer gebruikt door:

De JWA is de Rotterdamse Jongerenwerk Applicatie. De JWA is ontwikkeld conform de eisen van de Gemeente Rotterdam gesteld aan 18 Jongerenwerkorganisatie in de diverse deelgemeentes.

In de JWA worden alle gangbare werkprocessen ondersteund zoals ambulante werk, het accommodatie-gebonden werk en overige activiteiten en projecten. De JWA kent onder meer onderstaande dossiers:

Jongeren
Vastleggen van dossiers van individuele jongeren, verdeeld over verschillende ‘tabbladen’ die aansluiten bij een analyse binnen domeinen (thuissituatie, school/werk, vrije tijd, financiën etc.) en een gestructureerde aanpak. Verder kunnen concrete acties, hulpvragen, talenten etc. worden vastgelegd.

Groepen
Vastleggen van dossiers van groepen. Aan de groepen kunnen individuele jongeren en vindplaatsen worden gekoppeld. Op de groepen kunnen diverse groepsanalyses worden gemaakt, zowel vanuit de Beke-methodiek als vanuit specifieke jongerenwerkanalyses.

Vindplaatsen
In dit dossier worden gegevens over vindplaatsen aangelegd en gekenmerkt met kleurcodes. Bij een vindplaats wordt aangegeven welke jongeren en welke groepen de vindplaats bezoeken.

Ambulant werk
In dit dossier kan snel en eenvoudig alle informatie die tijdens het ambulante werk is verzameld worden vastgelegd. Aangegeven kan worden welke vindplaatsen zijn bezocht, wat de sfeer op de plek was en met welke jongeren waarover is gesproken.

Activiteiten
Binnen activiteiten kunnen dossiers over verschillende typen activiteiten, gestructureerde plannen van aanpak en verslagen vastleggen. Daarnaast kunnen talenten, hulpvragen, incidenten en signalen die naar voren zijn gekomen tijdens een activiteit worden vastgelegd, inclusief gekoppelde acties.