GGD Hollands-Midden


In het vierde kwartaal van 2011 heeft de GGD Hollands Midden besloten om voor alle aangesloten CJG,s (Centra voor Jeugd en Gezin) één webapplicatie te laten ontwikkelen: KEDO 'Gezin in Beeld'. Naast de CJG's wordt de applicatie ook gebruikt door 25 Gemeentes, de GGD, Bureau Jeugdzorg Haaglanden, GGZ, Mee, Stek Jeugdhulp, Kwadraad.

KEDO 'Gezin in Beeld' is in het eerste kwartaal van 2012 live gegaan in Midden Holland (de Gemeentes Gouda, Bodegraven, Bergambacht, Boskoop, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas). Een overzicht van het werkgebied is in te zien op http://www.ggdhm.nl/Over-de-GGD/Werkgebied. De basis van de opdracht was het door de GGD zelfgemaakte "globale procesmodel". Hierbij zijn de "Criteria voor CJG's", namens de overheid opgesteld door Deloitte, als richtlijn gehanteerd. Xlab heeft volgens onze methodiek “workshops met co-creatie” (geliijk een Agile methodiek), samen met de betrokkenen, de applicatie samengesteld.

De applicatie bestaat uit twee delen, het "CJG-loket" en het "Gezinsdossier". Bewust is ervoor gekozen om in eerste instantie alleen het "CJG Loket" te lanceren. In dit loket wordt alle vragen van gezinnen vastgelegd en vervolg acties geïnitieerd. Vervolgens werd het gezinsdossier geïmplementeerd waarin de div. ketenpartijen hun registraties en afspraken etc. kunnen vastleggen. Omdat wij samen met gebruikers incrementeel het pakket vorm hebben kunnen geven konden de "tegenstrijdige problemen" snel opgelost worden. Gebruikers hebben in dit geval de mogelijkheid om eigen functionaliteit in te laten bouwen (lokaal maatwerk) zoals modules voor de WMO.

In eerste instantie is een basisapplicatie ontwikkeld. Maar per individueel CJG zijn er aanvullende zaken mogelijk zoals bv. de ondersteuning van de WMO. Het feit dat de cliënt kan inloggen in zijn eigen dossier en secundaire processen zoals roosters, agenda's, reserveringen, die onderdeel uitmaken van het KEDO-systeem, zijn mede debet geweest aan de succesvolle implementatie van en draagvlak voor de applicatie.