Zelfredzaamheid-Matrix

De Zelfredzaamheid-Matrix is het instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig kunnen beoordelen.

Voor meer informatie, zie www.zelfredzaamheidmatrix.nl