Wie zijn Wij

Xlab is een creatief en technisch webbureau, met een grote passie voor het bedenken, uitwerken, ontwerpen en technisch ontwikkelen van complexere digitale omgevingen. Wij zijn pragmatisch en open ingesteld, met een grote toewijding richting onze klanten. Hierbij hopen wij inspirerend te zijn, altijd strevend naar succes. Wij geloven in de meerwaarde van open source en maken daarom gebruik van open source software voor de ontwikkeling van (mobiele) websites en - applicaties: Magento, Joomla, Wordpress, Symfony en Drupal. Techniek staat natuurlijk niet alleen: voor een optimale en succesvolle inzet delen wij ook graag onze creatieve en vakinhoudelijke kennis en ideeën met u. Tevens zijn wij de trotse bedenkers en initiatiefnemers van KeDo: een gebruiksvriendelijke en flexibele open source bedrijfsoplossing voor het vastlegen, delen en monitoren van organisatie en keteninformatie.

Lees meer over KeDo

Wie zijn Wij

Xlab is een creatief en technisch webbureau, met een grote passie voor het bedenken, uitwerken, ontwerpen en technisch ontwikkelen van complexere digitale omgevingen. Wij zijn pragmatisch en open ingesteld, met een grote toewijding richting onze klanten. Hierbij hopen wij inspirerend te zijn, altijd strevend naar succes. Wij geloven in de meerwaarde van open source en maken daarom gebruik van open source software voor de ontwikkeling van (mobiele) websites en - applicaties: Magento, Joomla, Wordpress, Symfony en Drupal. Techniek staat natuurlijk niet alleen: voor een optimale en succesvolle inzet delen wij ook graag onze creatieve en vakinhoudelijke kennis en ideeën met u. Tevens zijn wij de trotse bedenkers en initiatiefnemers van KeDo: een gebruiksvriendelijke en flexibele open source bedrijfsoplossing voor het vastlegen, delen en monitoren van organisatie en keteninformatie.

Lees meer over KeDo

Kennis & ervaring op specifieke thema's

KeDo Sociaal Domein

Voor het Sociaal Domein heeft Xlab een specifieke KeDo-oplossing ontwikkeld. Dossieropbouw op gezins- & cliëntniveau binnen de domeinen van Jeugd, Wmo en Wiz. Binnen een dossier vastleggen van gefaseerde specifieke hulptrajecten. Het inzetten van specifieke analysetools als ZRM, kindanalyses en risico-analyses. Het opstellen van Plan van Aanpak (1G1P) en/of familiegroepslan. Het uitwisselen via het iJW en iWMO-berichtenverkeer.

Meer over KeDo voor Sociaal Domein

KeDo OOV

Xlab heeft voor het domein Openbare Orde en Veiligheid de applicatie KeDo voor OOV ontwikkeld. Deze oplossing wordt gebruikt door verschillende gemeentes en Veiligheidshuizen. Binnen dit domein vindt veel ketensamenwerking plaats, waarbij verschillende instanties op een beveiligde manier in eenzelfde omgeving samengewerkt kan worden. KeDo voor OOV biedt de mogelijkheid tot het vastleggen van onder meer gezins- & cliëntendossiers, meldingen, triages, interventies en contactmomenten.

Meer over KeDo Openbare orde & Veiligheid

KeDo Jongerenwerk

Binnen het domein Jongerenwerk biedt KeDo een uitgebreide oplossing voor het registreren van indvidueel-, groeps-, vindplaats- , activiteiten- en ambulantgericht werk. De applicatie biedt de mogelijkheid tot onder meer het registreren van specifieke analyses, persoonsinformatie, overlastmeldingen, hulpvragen en signalen. Via mobiele devices kunt u eenvoudig ambulante verslagen op straat invoeren. 

Meer over KeDo Jongerenwerk

KeDo Evenementen

Goede registratie inzake de voorbereiding, verloop en nazorg van uw evenementen is tegenwoordig zeer van belang. Mede gelet op veiligheid en de daarbijbehorende verantwoording richting betrokken instanties als gemeentes, politie en hulpinstanties. KeDo Evenementen biedt u hiervoor een passende applicatie. Met de KeDo-Liveview kunnen betrokkenen real-time meldingen maken en monitoren, al dan niet op basis van voorgedefinieerde protocollen. 

Meer over KeDo Evenementen

Codeless & FlexibelRegistreren


 • dossieropbouw
 • uitgebreide autorisatie
 • informerende dossierstatus
 • zoeken & matchen
 • planning & agenda
 • urenregistratie


Delen


 • ketensamenwerking
 • dossiermailen
 • notificaties
 • live view
 • client-login
 • koppelingen & berichtenverkeer


Monitoring & analyse


 • dashboard
 • real-time monitoring
 • managementrapportages
 • informerende dossierstatus
 • timeline
 • data-export

Xlab Cloud Services B.V.
Computerweg 11
3542 DP Utrecht
035 60 30 020