Jongerenwerkers krijgen dagelijks te maken met verschillende gebeurtenissen en problemen. Het bijhouden hiervan bestaat meestal uit het maken van korte notities op de plek waar de jongerenwerker op dat moment is, waarbij het moeten invullen van allerlei overbodige gegevens ongewenst is. Dat gebeurt later, op kantoor, wat ook nog eens veel tijd kost.

In KeDo is de ‘ambulante ronde module’ beschikbaar. Die maakt het voor jongerenwerkers mogelijk om de registratie op locatie duidelijk en overzichtelijk bij te houden. De module herkent aan de GPS-locatiegegevens bij welke hangplek of jeugdhonk de medewerker aanwezig is, toont meldingen van collega’s en stelt jongerenwerkers in staat om met enkele klikken de ambulante registratie uit te voeren. Deze informatie bestaat veelal uit de plekken waar de jongeren zich ophouden, waar en welke overlast wordt ervaren en wat de hulpvragen zijn. Deze gegevens worden netjes weggeschreven in de KeDo database van de organisatie, waarna uitgebreidere registratie mogelijk is.

KeDo wordt volledig afgestemd op uw proces

Functionaliteiten en toegang, flexibel in te richten.

Matching

Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod kan een moeizaam en tijdrovende klus zijn. Met KeDo kunt u dit proces automatiseren waarmee u bijvoorbeeld vrijwilligers kunt koppelen aan project of hulpbehoevenden.

Urenregistratie

Registreer uw gemaakte uren op projecten of cliƫntendossiers. Binnen de urenregistratie module van KeDo heeft u alle relevante informatie op een plek.

Mailen

Stuur uw mails direct vanuit KeDo.

Massmailen

Stuur vanuit KeDo direct nieuwsbrieven of uitnodigingen voor activiteiten. Zo kunt u binnen de applicatie direct de volledige administratie betreffende bijvoorbeeld de activiteit bij elkaar houden.

Dossiermailen

Stuur direct mails naar betrokken of professionals vanuit het betreffende dossier. Reacties op de mail komen ook direct in het dossier terecht waardoor een gesloten administratie gerealiseerd wordt. Daarnaast is het dossiermailen een uitermate geschikte manier om communicatie betreffende gevoelige gegevens op veilige en integere manier te realiseren.

Notificaties

Openstaande acties, aflopende termijnen of reminders verschijnen als notificaties op uw dashboard of binnen het notificatiecentrum. Hierdoor mist u nooit meer een vervaldatum of relevant bericht.